Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Bệnh viện phụ sản Hà Nội tổ chức khóa đào tạo nâng cao kỹ năng thực hành lâm sàng cho các nữ hộ sinh

Bệnh viện phụ sản Hà Nội tổ chức khóa đào tạo nâng cao kỹ năng thực hành lâm sàng cho các nữ hộ sinh

Nhằm nâng cao kỹ năng thực hành lâm sàng của đội ngũ nữ hộ sinh khối đẻ, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức khóa đào đạo cho các nữ hộ sinh từ cọc 2 đến cọc 5 các khoa đẻ A2, D3, C3...

Nhằm nâng cao kỹ năng thực hành lâm sàng của đội ngũ nữ hộ sinh khối đẻ, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức khóa đào đạo cho các nữ hộ sinh từ cọc 2 đến cọc 5 các khoa đẻ A2, D3, C3... Các nữ hộ sinh tại các khoa đẻ được học tập các chủ đề: “Biểu đồ chuyển dạ” do Ts.Bs. Nguyễn Mạnh Trí – Phó giám đốc bệnh viện giảng dạy; chủ đề “Cơ chế đẻ” do Ths. BSCKII. Đỗ Khắc Huỳnh – Phó giám đốc bệnh viện giảng dạy; chủ đề “Cắt khâu tầng sinh môn” do Ths. BS. Nguyễn Cảnh Chương – Phó giám đốc thường trực Trung tâm đào tạo – Chỉ đạo tuyến giảng dạy; chủ đề xử trí tích cực giai đoạn ba do CN Nguyễn Minh Hoà điều dưỡng trưởng khoa D3 giảng dạy... Ba khóa đào tạo diễn ra trong tháng 10 năm 2017.

8 

Phòng Công tác xã hội