Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Chương trình "Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn tại các xã, huyện thuộc chương trình Dân tộc thiểu số và Miền núi" của Bộ Y tế

Chương trình

Thực hiện kế hoạch số 1050/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai hoạt động dự án 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và kế hoạch do Vụ Sức khoẻ Bà mẹ trẻ em  giao năm 2023, từ 20/11 đến 29/11/2023 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tiến hành chương trình giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn tại các xã thuộc huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Đây là các xã, huyện nằm trong chương trình dân tộc thiểu số và miền núi.

Ths Trần Thị Hải Dung – Phó giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, và các thành viên trong đoàn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã hướng dẫn thực hiện đánh giá 24 kỹ năng của người đỡ đẻ có kỹ năng, quan sát khám thai, quan sát đỡ đẻ, và hướng dẫn cán bộ y tế xã, y tế thôn bản 3 xã Cao Tân, Cổ Linh, Công Bằng thuộc huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn xử trí tích cực giai đoạn 3

Dự án 7 chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em là một trong 10 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 với mục tiêu cải thiện sức khoẻ của người dân tộc thiểu số về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ. Tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

Thu Linh - Tổ Truyền thông