Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hội thảo khoa học chuyên đề: Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật sản phụ khoa

Hội thảo khoa học chuyên đề: Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật sản phụ khoa

Ngày 05/06/2024, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức chương trình Hội thảo khoa học chuyên đề: Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật sản phụ khoa do TS. BSCKII Mai Trọng Hưng - Giám đốc Bệnh viện làm chủ tọa.

Theo TS. BSCKII Mai Trọng Hưng - Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là một trong những đơn vị thực hiện các kỹ thuật Sản Phụ khoa hàng đầu của phía Bắc, một năm có khoảng 6.000 ca. Để có kết quả đó thì phụ thuộc vào nhiều phương tiện khác nhau như: năng lực bác sĩ, hệ thống máy móc, …

TS. BSCKII Mai Trọng Hưng - Giám đốc Bệnh viện 

Buổi hội thảo khoa học diễn ra với 02 chuyên đề:

  1. Chuyên đề: “Đánh giá hiệu quả chỉ phẫu thuật không thắt nút với kỹ thuật đóng tử cung hai lớp trong phẫu thuật mổ lấy thai” do Ths. BSCKII. Đỗ Khắc Huỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện là Báo cáo viên
  2. Chuyên đề: “Ứng dụng chỉ phẫu thuật kháng khuẩn và chỉ phẫu thuật không thắt nút trong phẫu thuật Sản phụ khoa” - Báo cáo viên: BSCKII. Nguyễn Phạm Tiến Đạt – Phó khoa Phụ ngoại A5

Đây là hoạt động thường xuyên được Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức. Nhờ những hoạt động thường xuyên này, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích trong công tác nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Bệnh viện luôn được người dân tin tưởng về trình độ chuyên môn, kỹ thuật của đội ngũ bác sĩ. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng được cải thiện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

                                                                                                                               Tổ Truyền thông