Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Chương trình tiếp đoàn “Học tập kinh nghiệm về công tác quản lý điều dưỡng của bệnh viện Phụ sản Thái Bình”

Chương trình tiếp đoàn “Học tập kinh nghiệm về công tác quản lý điều dưỡng của bệnh viện Phụ sản Thái Bình”

Phòng Điều dưỡng phối hợp với Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến đón tiếp điều dưỡng Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình đến “Học tập kinh nghiệm về công tác quản lý điều dưỡng của bệnh viện Phụ sản Thái Bình” tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Trên tinh thần hợp tác và trao đổi kinh nghiệm, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã thực hiện đón tiếp và hỗ trợ đào tạo với nhiều bệnh viện cùng lĩnh vực chuyên môn. Sáng ngày 10/06/2024, Ths.Trương Thị Mỹ Hà – Trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện đã đón tiếp đoàn cán bộ bệnh viện Phụ Sản Thái Bình về tham quan và học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý điều dưỡng.

Đoàn thăm quan khoa Tự nguyện D5

Học viện tham dự khóa học gồm 12 thành viên là các cán bộ của phòng điều dưỡng bệnh viện và điều dưỡng trưởng một số khoa phòng trong bệnh viện Phụ Sản Thái Bình.

Đoàn thăm quan khoa Đẻ tự nguyện D3

Nội dung khóa đào tạo được thiết kế phù hợp với yêu cầu và mong muốn đầu ra của đơn vị bạn với các chủ đề sau:

- Cập nhập cách xây dựng và triển khai các quy trình kỹ thuật, quy trình quản lý của điều dưỡng đảm bảo đồng bộ và đáp ứng nhu cầu khi triển khai kỹ thuật mới về chẩn đoán và điều trị của bác sỹ.

- Cách triển khai có hiệu quả các hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh nhằm hạn chế thấp nhất tai biến trong công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng.

- Đổi mới phong cách, giao tiếp ứng xử của điều dưỡng, hộ sinh trong bệnh viện.

- Cách thức tư vấn và quản lý dịch vụ xã hội hóa.

- Công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo, sáng kiến kỹ thuật của điều dưỡng.

- Cách sử dụng phần mềm trong công tác quản lý điều dưỡng và trong công tác ghi chép hồ sơ bệnh án.

Khóa học dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 10-12/06/2024. Trong thời gian diễn ra khóa học, các học viên được cung cấp đầy đủ từ lý thuyết đến góc nhìn thực hành

Tổ Truyền thông