Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TIẾP ĐOÀN SỞ Y TẾ VỀ KIỂM TRA "TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC"

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TIẾP ĐOÀN SỞ Y TẾ VỀ KIỂM TRA

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bệnh viện, ngày 4/10/2017 bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tiếp đoàn Sở Y tế Hà Nội do Thạc sĩ Trần Thị Nhị Hà - Phó giám đốc Sở y tế Hà Nội làm trưởng đoàn và các thành viên về kiểm tra, đánh giá:

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bệnh viện, ngày 4/10/2017 bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tiếp đoàn Sở Y tế Hà Nội do Thạc sĩ Trần Thị Nhị Hà - Phó giám đốc Sở y tế Hà Nội làm trưởng đoàn và các thành viên về kiểm tra, đánh giá: "Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học" theo quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế tại các bệnh viện. Tiếp đoàn có Thầy thuốc nhân dân PGS.TS. Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc bệnh viện; Ths. Bs. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc bệnh viện cùng các lãnh đạo khoa phòng có liên quan.

Tại buổi làm việc, sau khi đại diện đoàn Sở Y tế Hà Nội trao đổi về các tiêu chí đánh giá theo quy định của Bộ Y tế cũng như tầm quan trọng của chất lượng xét nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội, đại diện bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Thầy thuốc nhân dân PGS.TS. Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc bệnh viện đã có ý kiến và mong muốn với trang thiết bị cũng như nguồn nhân lực hiện có qua buổi kiểm tra đánh giá này hệ thống xét nghiệm của bệnh viện sẽ sớm hoàn thiện theo đúng chuẩn của Bộ Y tế.

IMG_6562  IMG_6571

Đoàn Sở Y tế Hà Nội đã đi kiểm tra, rà soát đánh giá 169 tiêu trí theo bảng nội dung tiêu chí đánh giá bao gồm: tổ chức và quản trị phòng xét nghiệm, tài liệu hồ sơ, quản lý nhân sự, dịch vụ và quản lý khách hàng, quản lý trang thiết bị, đánh giá nội bộ, quản lý mua sắm vật tư hoá chất và sinh phẩm, quản lý quá trình xét nghiệm, quản lý thông tin, xác định sự KPH, hành động KPPN, cải tiến liên tục và cơ sở vật chất an toàn.

IMG_6615

 

IMG_6605
Kết thúc buổi làm việc, đoàn đã có những nhận xét đánh giá tích cực về những nỗ lực của bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong công tác hoàn thiện hệ thống xét nghiệm tiến tới liên thông công nhận kết quả xét nghiệm theo danh mục mà quyết định 3148/ QĐ-BYT của Bộ Y tế đã ban hành ngày 7/7/2017.

Phòng Công tác xã hội