Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181
  • Khoa Xét nghiệm

    Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

  • Khoa Dược

    Khoa Dược - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

1