Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Bộ Y tế công nhận bệnh án điện tử tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Bộ Y tế công nhận bệnh án điện tử tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Ngày 31/12/2021, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chính thức được hội đồng thẩm định công nhận đạt tiêu chí triển khai bệnh án điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 54/2017/TT-BYT và Thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, đáp ứng các tiêu chí bệnh án điện tử.

Bệnh án điện tử là phiên bản số của hồ sơ bệnh án, được ghi chép, hiển thị và lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Mọi thông tin quy trình chuyên môn, thực hiện y lệnh, tiền sử, diễn biến điều trị của người bệnh đều được số hóa, dữ liệu tiêu chuẩn, liền mạch, quy trình thực hiện giảm thiểu sử dụng giấy tờ. Đây cũng là một trong những nội dung chuyển đổi số quốc gia, là chủ trương của Bộ Y tế nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiến tới bệnh viện thông minh.

ThS. BSCKII. Nguyễn Hương Trà - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Ảnh: Tuấn Anh)
PGS. TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý KCB - Bộ Y tế
PGS. TS. BS. Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện

Sau 2 năm triển khai bệnh án điện tử, ngày 31/12/2021, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chính thức được hội đồng thẩm định công nhận đạt tiêu chí triển khai bệnh án điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 54/2017/TT-BYT và Thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, đáp ứng các tiêu chí bệnh án điện tử.

Đánh giá triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Hà Trang - Tổ Truyền thông