Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Hỗ trợ CDC Hà Nội chiến dịch xét nghiệm diện rộng toàn thành phố

Hỗ trợ CDC Hà Nội chiến dịch xét nghiệm diện rộng toàn thành phố

Thực hiên sự chỉ đạo, phân công của Sở Y tế Hà Nội,  ngày 10/9/2021 Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã cử nhân viên tham gia hỗ trợ CDC Hà Nội trong công tác tổ chức xét nghiệm diện rộng toàn thành phố. Không quản ngày đêm vất vả, cán bộ nhân viên bệnh viện đã phối hợp với các đơn vị trong ngành luôn nỗ lực thực hiện tốt nhất công việc được giao, góp phần nhỏ bé của mình cùng Thủ đô chống dịch.

Một vài hình ảnh hoạt động:

Thu Linh - Tổ Truyền thông