Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

HƯỚNG DẪN XEM KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ONLINE TRÊN WEB CỦA BỆNH VIỆN

HƯỚNG DẪN XEM KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ONLINE TRÊN WEB CỦA BỆNH VIỆN

Thông báo hướng dẫn xem kqua online-1