Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC HỒI SỨC SƠ SINH

LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC HỒI SỨC SƠ SINH

 CẬP NHẬT KIẾN THỨC HỒI SỨC SƠ SINH

Khoa sơ sinh

Theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) 5 triệu sơ sinh tử vong/năm (19% do ngạt lúc sinh). Nguyên nhân do không được hồi sức thích hợp. Tuy vậy, hầu hết trẻ sinh ra đều khỏe mạnh, chỉ khoảng 10% trẻ cần sự hỗ trợ và trong đó chỉ 1% cần các biện pháp hồi sức tích cực để sống sót (nội khí quản, xoa bóp tim, và/ hoặc thuốc). Các bước hồi sức đơn giản sẽ cứu sống một triệu trẻ sơ sinh hàng năm.

Tháng 10 năm 2017, khoa Sơ sinh đã cử các chuyên gia uy tín về lĩnh vực hồi sức sơ sinh gồm có Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Huệ và Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Thu Phương, tham gia giảng dạy khóa học "Cập nhật hồi sức sơ sinh 2015" do bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức.

212121 11212121221
111111111111111111

11111111111111111111111111111111

Đối tượng đào tạo là các nữ hộ sinh từ cọc 2 đến cọc 5 các khoa đẻ A2, D3,C3...Đây là cơ hội để các nữ hộ sinh ôn lại kiến thức hồi sức sơ sinh đồng thời cập nhật thêm các kiến thức mới. Tất cả các bác sĩ cùng toàn thể điều dưỡng của khoa Sơ sinh cũng đến dự thính.

Nội dung khóa học đã đưa ra những kiến thức mới về hồi sức sơ sinh

theo AHA/AAP 2015. Đặc biệt lưu đồ hồi sức sơ sinh đã được Việt hóa, nhấn mạnh những điểm khác biệt so với lưu đồ cũ và sẽ được áp dụng trên thực tế ngay sau khóa học.

33232323

Sau phần trao đổi về kiến thức, các học viên được thực tập ngay những kiến thức mới học trên mô hình và tranh thủ trao đổi thắc mắc với giáo viên. Quá trình thực tập được đánh giá nghiêm ngặt bằng bảng kiểm nhằm bảo đảm các kiến thức thu lượm được là chính xác, nhằm nâng cao kỹ năng thực hành lâm sàng cho nhân viên y tế của bệnh viện Phụ sản Hà Nội.